Dětské odpoledne - rok 2010

Dětské odpoledne.

Tradiční Dětské odpoledne na rozloučenou s prázdninami pořádá TJ Sokol Dlouhý již téměř čtyři desítky let. To letošní v sobotu 28.srpna 2010  se i přes zataženou oblohu vydařilo. Náplní programu bylo 11 soutěžních disciplín zaměřených nejen na sportovní zdatnost,ale i na manuelní zručnost a logiku myšlení. Zaujetí a plnění úkolů všech 25 dětí různého stáří bylo veliké. Např. i při přetahování lanem s dospělými  s velkou „převahou“ zvítězily.

Podle tradice děti hledaly  i utajený poklad s dobrotami a školními pomůckami. Ten jim byl po nalezení spravedlivě rozdělen. K závěru odpoledne vždy patří i opékání špekáčků a výborné halušky (sejkory) pečené na plátě.

Dík osvědčenému organizačnímu týmu za skvělou přípravu programu,stále novou inspiraci a všem dětem za poctivé soutěžení a kázeň.

                                                                                       Za TJ  Staša Vundererová